«ΛΙΜΗΝ: Πολιτιστικά Λιμάνια από το Αιγαίο στη Μαύρη Θάλασσα» (2014-2016)

Το έργο: «ΛΙΜΗΝ. Πολιτιστικά Λιμάνια από το Βόρειο Αιγαίο στη Μαύρη Θάλασσα» υλοποιήθηκε από το ΕΚΒΜΜ με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: «Joint Operational Program Black Sea 2007- 2013” με τη συνεργασία εκπροσώπων (πανεπιστημίων, μουσείων, ερευνητικών κέντρων, τοπικών αυτοδιοικήσεων) από την Ελλάδα, την Τουρκία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία και τη Γεωργία. Στόχος και κοινή μας προσπάθεια είναι η προβολή και ανάδειξη του βυζαντινού-μεσαιωνικού πολιτισμού που σώζεται στα λιμάνια του Βορείου Αιγαίου και της Μαύρης Θάλασσας καθώς και η καθιέρωση θεσμού: «Πολιτιστικό λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας».

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκε μεγάλος αριθμός δράσεων, όπως εκδόσεις, εκθέσεις, τηλεοπτικά σποτ, πολιτιστική κρουαζιέρα με συνέδριο εν πλω, τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης μνημείων, έκδοση χαρτών με σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος για τους τουρίστες, εκπαιδευτικές δράσεις.

Κύριο μέλημα του έργου, η πιλοτική εφαρμογή στην Κωνσταντινούπολη, ενός νεοσύστατου θεσμού: «Πολιτιστικό λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας», μέσα από δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στην ανασκαφή του λιμανιού του Θεοδοσίου και στο Αρχαιοπάρκο Kucukyali.

Δείτε την ιστοσελίδα του έργου:
https://www.limenproject.net/