Έργο

Έκθεση Ξυλογλυπτικής «Ματιές στην παραδοσιακή ξυλογλυπτική τέχνη από το παρελθόν στο μέλλον» (2022)

 • Εκθέσεις

Εργαστήρι ξυλογλυπτικής και Στρογγυλή Τράπεζα «Youth Touch to Traditional Wood Arts»

 • Συνέδρια-Διαλέξεις

Έκθεση ξυλογλυπτικής «Youth Touch to Traditional Wood Arts» (2021-2022)

 • Εκθέσεις

«Traditional Touch to the Preservation of Wooden Heritage: Master Hands-Young Brains Cooperation Project» (2021-2022)

 • Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Διεθνές Eπιστημονικό Συμπόσιο “Re(dis)covering Chora: The Byzantine Νame of the Rose”

 • Συνέδρια-Διαλέξεις

Mo.Na.: Monuments in Nature: A creative Co-existence.” Φόρουμ στην Κωνσταντινούπολη: «Οικουμενικές Πρωτοβουλίες για την Προστασία Μνημείου και Φύσης»

 • Συνέδρια-Διαλέξεις

Διεθνές Συνέδριο “Mo.Na: Monuments in Nature: A Creative Co-existence”

 • Συνέδρια-Διαλέξεις

Ψηφιακή Έκθεση: «Συρία δὲ, Μουσῶν ἐργαστήριον» Αθήνα - Θεσσαλονίκη (2021)

 • Εκθέσεις

MoNa: Monuments in Nature: A Creative Co-existence (2019-2022)

 • Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Κύκλος Διαλέξεων: "Δίκτυα και Επικοινωνία στο Βυζάντιο"

 • Συνέδρια-Διαλέξεις

Φωτογραφική Έκθεση: Η Φύση στην Τέχνη. Το Παράδειγμα ενός Βυζαντινού Χειρογράφου» Θεσσαλονίκη - Κωνσταντινούπολη (2021)

 • Εκθέσεις

Χάρτα της Θεσσαλονίκης: Χάρτα για την Προστασία των Μνημείων Βυζαντινής Κληρονομιάς

 • Συνέδρια-Διαλέξεις
Περισσότερα