Έργο

Β΄ Κύκλος Διαλέξεων: "Από τον Ευφράτη στην Ερυθρά Θάλασσα: διαδρομές πολιτισμών στην Ανατολική Μεσόγειο κατά τη Βυζαντινή περίοδο"

  • Έργο
  • Συνέδρια-Διαλέξεις

Εκπαίδευση συντηρητών από τη Συρία στη συντήρηση ψηφιδωτών, στο πλαίσιο Σύμφωνου Συνεργασίας με τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων της Συρίας.

  • Τεκμηρίωση, αναστήλωση, συντήρηση, ανάδειξη μνημείων

Ψηφιακή έκθεση «Συρία δὲ, Μουσῶν ἐργαστήριον» στη Δαμασκό της Συρίας

  • Εκθέσεις

Συμπόσιο με θέμα «Ποιμαίνειν ἐν κήποις, καὶ συλλέγειν κρίνα: Φύση, ύπαιθρος και κήποι ως τόποι παραγωγής και καλλιτεχνικής έμπνευσης των Βυζαντινών»

  • Συνέδρια-Διαλέξεις

Έκθεση Ξυλογλυπτικής «Ματιές στην παραδοσιακή ξυλογλυπτική τέχνη από το παρελθόν στο μέλλον» (2022)

  • Εκθέσεις

Εργαστήρι ξυλογλυπτικής και Στρογγυλή Τράπεζα «Youth Touch to Traditional Wood Arts»

  • Συνέδρια-Διαλέξεις

Έκθεση ξυλογλυπτικής «Youth Touch to Traditional Wood Arts» (2021-2022)

  • Εκθέσεις

«Traditional Touch to the Preservation of Wooden Heritage: Master Hands-Young Brains Cooperation Project» (2021-2022)

  • Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Διεθνές Eπιστημονικό Συμπόσιο “Re(dis)covering Chora: The Byzantine Νame of the Rose”

  • Συνέδρια-Διαλέξεις

Mo.Na.: Monuments in Nature: A creative Co-existence.” Φόρουμ στην Κωνσταντινούπολη: «Οικουμενικές Πρωτοβουλίες για την Προστασία Μνημείου και Φύσης»

  • Συνέδρια-Διαλέξεις

Διεθνές Συνέδριο “Mo.Na: Monuments in Nature: A Creative Co-existence”

  • Συνέδρια-Διαλέξεις

MoNa: Monuments in Nature: A Creative Co-existence (2019-2022)

  • Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Περισσότερα