Εκθέσεις

Ψηφιακή έκθεση «Συρία δὲ, Μουσῶν ἐργαστήριον» στη Δαμασκό της Συρίας

  • Εκθέσεις

Έκθεση Ξυλογλυπτικής «Ματιές στην παραδοσιακή ξυλογλυπτική τέχνη από το παρελθόν στο μέλλον» (2022)

  • Εκθέσεις

Έκθεση ξυλογλυπτικής «Youth Touch to Traditional Wood Arts» (2021-2022)

  • Εκθέσεις

Ψηφιακή Έκθεση: «Συρία δὲ, Μουσῶν ἐργαστήριον» Αθήνα - Θεσσαλονίκη (2021)

  • Εκθέσεις

Φωτογραφική Έκθεση: Η Φύση στην Τέχνη. «Το Παράδειγμα ενός Βυζαντινού Χειρογράφου» Θεσσαλονίκη - Κωνσταντινούπολη (2021)

  • Εκθέσεις

ΟΛΚΑΣ ΙΙ. Ταξιδεύοντας από και προς το Βυζάντιο. Μεσαιωνικά λιμάνια από τον Εύξεινο Πόντο στην Ανατ. Μεσόγειο

  • Εκθέσεις

Εικόνες από τις Θρακικές Ακτές του Ευξείνου Πόντου στη Βουλγαρία (2011-2012)

  • Εκθέσεις

Η Αρχιτεκτονική ως Εικόνα Πρόσληψη και Αναπαράσταση της Αρχιτεκτονικής στη Βυζαντινή Τέχνη (2009-2010)

  • Εκθέσεις

Εικόνες από τις Ορθόδοξες κοινότητες της Αλβανίας (2006)

  • Εκθέσεις