Συνέδρια-Διαλέξεις

Συμπόσιο με θέμα «Ποιμαίνειν ἐν κήποις, καὶ συλλέγειν κρίνα: Φύση, ύπαιθρος και κήποι ως τόποι παραγωγής και καλλιτεχνικής έμπνευσης των Βυζαντινών»

 • Συνέδρια-Διαλέξεις

Εργαστήρι ξυλογλυπτικής και Στρογγυλή Τράπεζα «Youth Touch to Traditional Wood Arts»

 • Συνέδρια-Διαλέξεις

Διεθνές Eπιστημονικό Συμπόσιο “Re(dis)covering Chora: The Byzantine Νame of the Rose”

 • Συνέδρια-Διαλέξεις

Mo.Na.: Monuments in Nature: A creative Co-existence.” Φόρουμ στην Κωνσταντινούπολη: «Οικουμενικές Πρωτοβουλίες για την Προστασία Μνημείου και Φύσης»

 • Συνέδρια-Διαλέξεις

Διεθνές Συνέδριο “Mo.Na: Monuments in Nature: A Creative Co-existence”

 • Συνέδρια-Διαλέξεις

Κύκλος Διαλέξεων: "Δίκτυα και Επικοινωνία στο Βυζάντιο"

 • Συνέδρια-Διαλέξεις

Χάρτα της Θεσσαλονίκης: Χάρτα για την Προστασία των Μνημείων Βυζαντινής Κληρονομιάς

 • Συνέδρια-Διαλέξεις

Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων: 20 Χρόνια Πολιτιστικής Δραστηριότητας

 • Συνέδρια-Διαλέξεις

Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο “Πολιτιστικά Λιμάνια από το Βόρειο Αιγαίο στη Μαύρη Θάλασσα Μεσαιωνικά - Σύγχρονα Δίκτυα”, Έργο «Λιμήν» (2014-2016)

 • Συνέδρια-Διαλέξεις

Διεθνές Συμπόσιο «Μεσαιωνικά Λιμάνια στο Βόρειο Αιγαίο και στη Μαύρη Θάλασσα. Σταθμοί στους θαλάσσιους δρόμους της Ανατολής», Έργο «Ολκάς»

 • Συνέδρια-Διαλέξεις

Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 2006

 • Συνέδρια-Διαλέξεις

Βυζαντινά Μνημεία και Παγκόσμια Κληρονομιά, 2006

 • Συνέδρια-Διαλέξεις
Περισσότερα