Τεκμηρίωση, Αναστήλωση, Συντήρηση, Ανάδειξη Μνημείων

Εκπαίδευση συντηρητών από τη Συρία στη συντήρηση ψηφιδωτών, στο πλαίσιο Σύμφωνου Συνεργασίας με τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων της Συρίας.

 • Τεκμηρίωση, αναστήλωση, συντήρηση, ανάδειξη μνημείων

Πρόγραμμα Ερευνητικών Εργασιών στο Καθολικό της Μονής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Treskavac

 • Τεκμηρίωση, αναστήλωση, συντήρηση, ανάδειξη μνημείων

Σύνταξη Μελέτης Συντήρησης των Τοιχογραφιών στο Ναό του Αγίου Νικολάου στη Μοσχόπολη (2013)

 • Τεκμηρίωση, αναστήλωση, συντήρηση, ανάδειξη μνημείων

Συντήρηση Τοιχογραφιών στο Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Runovic (2010-2012)

 • Τεκμηρίωση, αναστήλωση, συντήρηση, ανάδειξη μνημείων

Αναστήλωση, Συντήρηση και Επανάχρηση του Πύργου Nebojša στο Κάστρο Βελιγραδίου (2009-2011)

 • Τεκμηρίωση, αναστήλωση, συντήρηση, ανάδειξη μνημείων

Μελέτη Αναστήλωσης του Ναού του Αγίου Αβερκίου στο Χωριό Kursunlu στη Θάλασσα του Μαρμαρά (2010)

 • Τεκμηρίωση, αναστήλωση, συντήρηση, ανάδειξη μνημείων

Πρόγραμμα Συντήρησης Ψηφιδωτών στο Μουσείο της Hama, Συρία (2008-2011)

 • Τεκμηρίωση, αναστήλωση, συντήρηση, ανάδειξη μνημείων

Συντήρηση και Έκθεση Εικόνων από την Περιοχή της Μαύρης Θάλασσας στη Βουλγαρία (2006-2012)

 • Έργο
 • Τεκμηρίωση, αναστήλωση, συντήρηση, ανάδειξη μνημείων

Πρόγραμμα Καταγραφής Ψηφιδωτών Δαπέδων από τα Μουσεία της Συρίας (2004-2008)

 • Τεκμηρίωση, αναστήλωση, συντήρηση, ανάδειξη μνημείων

Αναστήλωση και Αποκατάσταση του Ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου στο Χωριό Ζερβάτι Αργυροκάστρου (2002-2008)

 • Τεκμηρίωση, αναστήλωση, συντήρηση, ανάδειξη μνημείων

Συντήρηση και Έκθεση Εικόνων Εθνικού Μουσείου Μεσαιωνικής Τέχνης Κορυτσάς και Επιμόρφωση των Συντηρητών (2000-2008)

 • Τεκμηρίωση, αναστήλωση, συντήρηση, ανάδειξη μνημείων

Συντήρηση Ψηφιδωτών Δαπέδων στο «Κάθισμα» της Παναγίας στα Ιεροσόλυμα (2000-2004)

 • Τεκμηρίωση, αναστήλωση, συντήρηση, ανάδειξη μνημείων
Περισσότερα