Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα παρακάτω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη:

Τακτικά Μέλη

Ναταλία Πούλου – Πρόεδρος Δ.Σ.Καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ.

Η Ναταλία Πούλου έλαβε το πτυχίο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ακολούθησε μεταπτυχιακές (DEA, Diplôme d’études approfondies) και στη συνέχεια διδακτορικές σπουδές (Doctorat nouveau régime) στο Πανεπιστήμιο Paris I – Panthéon – Sorbonne, από όπου έλαβε τον τίτλο του διδάκτορος με τον βαθμό ‘Très Honorable’ (‘Samos paléochrétienne: l’apport du matériel archéologique’). Για τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές της σπουδές έχει λάβει την υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση και της Γαλλικής Κυβέρνησης. Έχει πραγματοποιήσει έρευνα στα Μουσεία Römisch-Germanisches Museum Köln και Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz (υποτροφία DAAD). Υπήρξε μεταδιδακτορική υπότροφος της Γαλλικής Κυβέρνησης στο Centre d’Histoire et Civilisation de Byzance στο Collège de France (Παρίσι). Κατά το διάστημα 1994-1997 υπήρξε ερευνήτρια στο ΙΒΕ/Εθνικό ‘Ιδρυμα Ερευνών. Έχει διδάξει ως επισκέπτρια καθηγήτρια στα πανεπιστήμια Université Paris Ι, Panthéon Sorbonne, Università di Bologna και Université Aix – Marseille.

Έχει διευθύνει ερευνητικά προγράμματα, ενώ υπήρξε συνεργάτης σε άλλα. Έχει λάβει το Project Grant από το Dumbarton Oaks και το Project Grant από το GABAM (Koç University). Έχει οργανώσει πολλά διεθνή συνέδρια και σεμινάρια. Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου πολλών διεθνών ακαδημαϊκών και ερευνητικών οργανισμών, ενώ συμμετέχει σε πολλές επιστημονικές εταιρείες. Το 2011-2017 ήταν μέλος της Comité scientifique της École française d’ Athènes και από το 2020 είναι μέλος της Comité de lecture του Bulletin de correspondance hellénique. Είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων. Είναι επίσης πρόεδρος του ΔΣ του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών.
Έχει λάβει μέρος σε πολλές ανασκαφές (Σάμος, Κύθηρα, Κρήτη, Φίλιπποι), ενώ από το 2019 διευθύνει την πανεπιστημιακή ανασκαφή των Φιλίππων και από το 2014 την πανεπιστημιακή ανασκαφή του Μόχλου (Κρήτη).

Έχει λάβει μέρος με ανακοίνωση σε πολλά συνέδρια, έχει δημοσιεύσει βιβλία, αυτόνομα κεφάλαια σε βιβλία τρίτων και πολλά άρθρα.

Ενδιαφέρεται για την έρευνα στην βυζαντινή αρχαιολογία, την αρχιτεκτονική και την τοπογραφία, την ενάλια αρχαιολογία, τους θαλάσσιους δρόμους, το εμπόριο και την επικοινωνία στο Βυζάντιο. Επίσης ασχολείται συστηματικά με την έρευνα και μελέτη της βυζαντινής και μεταβυζαντινής κεραμικής και την αρχαιομετρία.

Γεώργιος Α. ΠανέτσοςΚαθηγητής  Αρχιτεκτονικού  και  Αστικού Σχεδιασμού,  Πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σπούδασε αρχιτεκτονική στο ΕΜΠ (1978-84, δίπλωμα με άριστα, 1ος κατά σειράν επιτυχίας) και το Πανεπιστήμιο Harvard (1984-6, ΜΑrch) ως υπότροφος. Μετεκπαιδεύθηκε ως υπότροφος Herder της Alfred Toepfer Stiftung F.V.S.στην Hochschule fuer Angewandte Kunst (1987-8, έδρα Η. Hollein) και το Πολυτεχνείο Βιέννης.

Από το 1986 διατηρεί αρχιτεκτονικό γραφείο στην Αθήνα. Την περίοδο 1984-1990 συμμετέσχε σε 8 αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς (τρία πρώτα βραβεία, δύο δεύτερα, δύο τρίτα και μια εξαγορά). Το -μικρής έκτασης- αρχιτεκτονικό του έργο έχει δημοσιευθεί στον ειδικό τύπο, έχει εκτεθεί (μεταξύ άλλων στην Biennale της Βενετίας, το Ολλανδικó Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής και το Γερμανικό Μουσείο Αρχιτεκτονικής) και έχει γίνει αντικείμενο κριτικών αναφορών διεθνώς. Δύο από τα έργα του περιελήφθησαν μεταξύ των 100 πλέον σημαντικών έργων ελληνικής αρχιτεκτονικής του 20ου αιώνα σε εκδόσεις και οδηγούς πρόσφατης αρχιτεκτονικής.

Από το 1984 ανέπτυξε ερευνητική, συγγραφική και εκπαιδευτική δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με κύρια αντικείμενα τον αρχιτεκτονικό και τον αστικό σχεδιασμό, την σύγχρονη αρχιτεκτονική θεωρία και πρακτική, την ελληνική και διεθνή αρχιτεκτονική του 19ου και του 20ου αιώνα, την διατήρηση και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και την ανώνυμη αρχιτεκτονική. Ως προσκεκλημένος ομιλητής ή κεντρικός εισηγητής έχει δώσει περισσότερες από τριάντα διαλέξεις σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και αρχιτεκτονικά συνέδρια, στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ελβετία, τη Γερμανία, τις ΗΠΑ, την Ολλανδία, την πρώην Γιουγκοσλαβία, την Ιαπωνία και την Κύπρο. Επιστημονικές του εργασίες έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά και αυτοτελείς τόμους. Η τρέχουσα ερευνητική δραστηριότητά του αφορά στις δυνατότητες αστικής ανάπλασης της ελληνικής πόλης με μελέτη περίπτωσης το κέντρο της Αθήνας, στην αρχιτεκτονική του Th. Hansen ως περίπτωση αναδρομικής αρχιτεκτονικής, και στις επιρροές της επώνυμης στην ανώνυμη αρχιτεκτονική, με αφετηρία την απόδοση της έννοιας (concept) της Casa Malaparte στον Γεώργιο Κοντολέοντα.

Προσελήφθη στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών το 1999 ως εντεταλμένος λέκτορας. Το 2001 εξελέγη Αναπληρωτής Καθηγητής και το 2009 Καθηγητής Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού. Διετέλεσε Αναπληρωτής Πρόεδρος και Πρόεδρος του Τμήματος κατα τις περιόδους 2002-7 και 2007-11 αντίστοιχα. Στόχος της διοικητικής δραστηριότητάς του ως προέδρου, αλλά και στη συνέχεια, ως μέλους ακαδημαϊκών επιτροπών, υπήρξε η εδραίωση του Τμήματος ως κέντρου αριστείας στον χώρο της διεθνούς αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης μέσω κυρίως της διαρκούς αναπροσαρμογής του προγράμματος σπουδών και της αξιοκρατικής επιλογής συνεργατών. Κατά την περίοδο 2005-11 υπήρξε μέλος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου Κρήτης και από το 2010 αυτής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Επίσης από το 2007 διετέλεσε αξιολογητής των ιδιωτικών αρχιτεκτονικών και συναφών σχολών της Κύπρου.

Κατά την περίοδο 1991-94 διετέλεσε επιστημονικός σύμβουλος των Δημάρχων Αθηναίων Α. Τρίτση και Λ. Κουρή, με αντικείμενο την αρχιτεκτονική, τον αστικό σχεδιασμό, την πολεοδομία και τις διθνείς σχέσεις. Εισηγήθηκε το πρόγραμμα πολεοδομικών μελετών γειτονιάς του Δήμου Αθηναίων και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ROBIS (Recycling of Business and Industrial Sites). Διετέλεσε επίσης σύμβουλος του Δήμου του Póτερνταμ για την αναμόρφωση της περιοχής Koop van Zuid (1993-95). Το 1996, με αφετηρία την εμπειρία του ως συμβούλου και με αφορμή την μεταφορά του αεροδρομίου από το Ελληνικό στα Σπάτα, διετύπωσε πρόταση πολεοδομικής ανασυγκρότησης της Αθήνας, που, μεταξύ άλλων, εισηγείται την έννοια της μεταφοράς οικοδομικού όγκου. Η έννοια αυτή αποτέλεσε μέχρι πρόσφατα βασικό στοιχείο της σχετικής συζήτησης για την αστική ανάπλαση της Αθήνας. Το 2003-4 οργάνωσε ως εξωτερικός σύμβουλος του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών τον Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό του Ελληνικού. Έκτοτε διετέλεσε κριτής σε διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, καθώς και εμπειρογνώμων των Βραβείων Μies van der Rohe.

Το 1996 επιμελήθηκε διεθνή έκθεση και κατάλογο για τα μνημεία και τα έργα συντηρήσεως της Ακροπόλεως, που παρουσιάσθηκε από το Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού σε δέκα πόλεις του κόσμου.

Από το 2005 είναι επιμελητής της διεθνούς δίγλωσσης αρχιτεκτονικής επιθεώρησης ΔΟΜΕΣ, από το 2009 της Επετηρίδας Ελληνικής Αρχιτεκτονικής και από το 2012 της Επετηρίδας Κυπριακής Αρχιτεκτονικής. Οι τρείς αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί που συνδιοργάνωσε υπό την ιδιότητα του επιμελητή των ΔΟΜΩΝ και οι σχετικές δημοσιεύσεις συνέστησαν πεδίο διερεύνησης της αρχιτεκτονικής συλλογικής κατοικίας στην Ελλάδα. Το 2009 ίδρυσε τα Βραβεία Αρχιτεκτονικής ΔΟΜΕΣ και το 2013 το ψηφιακό ευρετήριο Ελληνικής Αρχιτεκτονικής ΔΟΜΕΣ INDEX

Μαρία ΛεοντσίνηΚύρια Ερευνήτρια, Τομέας Βυζαντινών Ερευνών, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ).

Η Μαρία Λεοντσίνη είναι κύρια ερευνήτρια (Β΄ βαθμίδας) στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Τομέας Βυζαντινών Ερευνών). Είναι πτυχιούχος του Tμήματος Iστορίας και Aρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Iωαννίνων (1986), κατέχει Μεταπτυχιακό τίτλο D.E.A. (Πανεπιστήμιο Paris–I 1988) και διδακτορικό δίπλωμα (Tμήμα Iστορίας του Πανεπιστημίου Aθηνών, 2001). Τα κύρια ενδιαφέροντά της εστιάζονται στην Ιστορική Γεωγραφία (αστικός και αγροτικός χώρος στο Βυζάντιο, νησιωτισμός, διαίρεση και σύνορα Ανατολής–Δύσης) και τη μελέτη πτυχών της ιστορίας του περιβάλλοντος. Ασχολείται επίσης με τον κοινωνικό και καθημερινό βίο στο Βυζάντιο. Έχει συνεργαστεί με διεθνή επιστημονικά προγράμματα, όπως το MenSALe (Mense Storiche ed Artistiche Lucane). Storie e rappresentazioni della cultura dell’alimentazione regionale, Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali, Italia (2012–2014) και το Πρόγραμμα: Seasides of Byzantium. Harbours and anchorages of a Mediterranean Empire, Römisch–Germanisches Zentralmuseum, Mainz (2015–2016). Επέβλεψε επίσης για το ΙΙΕ/ΕΙΕ το Πρόγραμμα Byzantine Art and Archaeology. Thematic Channel on Europeana (Σεπτέμβριος 2017–Μάρτιος 2019). Έχει διευθύνει τα έργα: Δίκτυα επικοινωνίας στα Ιόνια Νησιά (6ος–13ος αι.), http://kyrtouplegmata.eie.gr/index.php/2015–03–08–11–36–09/1/ee1–3–6–13 της Δράσης ΚΡΗΠΙΣ και: Ήμερη και άγρια πανίδα στον ελλαδικό χώρο (4ος–13ος αι.): γραπτές μαρτυρίες και αρχαιολογικά τεκμήρια (Αναπτυξιακές Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων – Αναβαθμίς, 2017–2020). Συντονίζει (με τους Τ. Κόλια και Δ. Λέτσιο) το Πρόγραμμα: Byzantine Literary Sources for the History and Civilization of Arabs and Arabia (3/1/2019-1/1/2022). Τα επιστημονικά της δημοσιεύματα περιλαμβάνουν ένα βιβλίο, κεφάλαια σε επιστημονικούς τόμους, και περί τα 30 άρθρα σε τόμους συνεδρίων και επιστημονικά περιοδικά.

Ιουλία ΠαπαγεωργίουΑναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Προϊσταμένη του Τμήματος Εποπτείας Ελληνικών και Αλλοδαπών Επιστημονικών Ιδρυμάτων και Συντονισμού Θεμάτων Διεθνών Συνεργασιών και Οργανισμών της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, ΥΠ.ΠΟ.

Γεννήθηκα στην Αθήνα.

Αποφοίτησα από το Iστορικό – Αρχαιολογικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1987.

Τη διετία 1987-1989 παρακολούθησα σεμινάριο Αρχειονομίας, Παλαιογραφίας και Βοηθητικών Επιστημών της Ιστορίας που διοργάνωσαν τα Γενικά Αρχεία του Κράτους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το 2007 αναγορεύτηκα διδάκτωρ Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Είμαι κάτοχος των διπλωμάτων “Certificate of Proficiency in English” (University of Cambridge) και “Diplôme d’ études Supérieures” (Institut Français  – Grèce).

Eργάζομαι ως αρχαιολόγος στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού από το 1991, όταν εισήχθην σε αυτό κατόπιν γραπτού επιστημονικού διαγωνισμού. Από το 1991 έως το 1997 υπηρέτησα στην τέως 5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, από δε το 1997 έως σήμερα υπηρετώ στην Διεύθυνση Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων.

Από τον Δεκέμβριο του 2018 είμαι Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης, ενώ ήδη από τον Δεκέμβριο του 2015 είμαι και Προϊσταμένη του Τμήματος Εποπτείας Ελληνικών και Αλλοδαπών Επιστημονικών Ιδρυμάτων και Συντονισμού Θεμάτων Διεθνών Συνεργασιών και Οργανισμών της Διεύθυνσης.

Συμμετέχω συστηματικά ως μέλος, ενίοτε και ως εκπρόσωπος, σε ομάδες εργασίας και επιτροπές του ΥΠΠΟΑ που σχετίζονται με δράσεις για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς τόσο στη χώρα μας, όσο και στο εξωτερικό. Μεταξύ αυτών εξέχοντες θεωρώ τους ορισμούς μου ως αναπληρώτριας focal point για τα ελληνικά μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, ως αναπληρώτριας national coordinator για το European Heritage Label του Συμβουλίου της Ευρώπης, ως μέλους της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών στο πλαίσιο της Σύμβασης της Χάγης, και ως εκπροσώπου του ΥΠΠΟΑ στο δίκτυο φορέων που συντονίζει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αντικείμενο την καταγραφή και παρακολούθηση παραβατικών συμπεριφορών εις βάρος χώρων θρησκευτικού χαρακτήρα στην Ελλάδα.

Υπήρξα μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Ανατολικής Πελοποννήσου και είμαι εισηγήτρια στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων.

Είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΒΜΜ από τον Φεβρουάριο του 2017.

Παράλληλα είμαι μέλος της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας και του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων.

Το ιδιαίτερο επιστημονικό πεδίο ενδιαφέροντός μου είναι η ζωγραφική της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου.

Έχω λάβει μέρος με ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, έχω δε συγγράψει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, σε συλλογικούς τόμους και σε τόμους πρακτικών επιστημονικών συνεδρίων.

Θεμιστοκλής ΒλαχούληςΠροϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, ΥΠ.ΠΟ.

Βασιλική ΠαπαγεωργίουΠροϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών, ΥΠ.ΠΟ.

Η Βασιλική Παπαγεωργίου είναι αρχαιολόγος με ειδίκευση στην Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος πτυχίου Αρχαιολογίας – Ιστορίας Τέχνης και πτυχίου Ιστορίας. Έχει λάβει  μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα  Μεσαιωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εργάζεται ως μόνιμη αρχαιολόγος στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού από το 1993, κατόπιν επιτυχίας σε σχετικό γραπτό διαγωνισμό.

Έχει εργαστεί στην 5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στην  Σπάρτη, στην 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στα  Ιωάννινα, στην 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στην Αθήνα και  στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου. Από το 2011 έως το 2014 ήταν Προϊσταμένη της 1ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, από το 2014 έως το 2018 Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών ενώ από το 2018 μέχρι σήμερα είναι Προϊσταμένη στην Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών. Έχει διενεργήσει σωστικές  ανασκαφικές έρευνες στην Σπάρτη, την Μονεμβασιά, την Ναύπακτο, την Παιανία κ.α. και έχει λάβει μέρος σε πολλά έργα αναστήλωσης και ανάδειξης μνημείων και χώρων στους νομούς  Αιτωλοακαρνανίας και Αττικής. Συμμετείχε σε ομάδες εργασίας για την οργάνωση μονίμων ή περιοδικών εκθέσεων και ήταν επικεφαλής του αντίστοιχου τμήματος Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της 1ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων από το 2008 έως το 2011. Έχει ασχοληθεί με την έρευνα, τη μελέτη και τη  δημοσίευση κινητών και ακινήτων μνημείων και έχει λάβει μέρος  με ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια. Συμμετείχε και συμμετέχει ενεργά σε πολυάριθμες ομάδες εργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που έχουν ως αντικείμενο  ποικίλα θέματα, σχετικά με τις υπηρεσιακές της αρμοδιότητες και το επιστημονικό της πεδίο.

Ευγενία Μπεντερμάχερ – ΓερούσηΕπίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.

Ως απόφοιτος του Ιστορικού Αρχαιολογικού τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στο πανεπιστήμιο του Göttingen της Γερμανίας στη Χριστιανική Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης. Ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή στο πανεπιστήμιο του Marburg.

Το 1982 μετά από γραπτό διαγωνισμό εισήλθε στην Αρχαιολογική Υπηρεσία και υπηρέτησε αρχικά ως επιμελήτρια αρχαιοτήτων στη 5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Λακωνία, Μεσσηνία, Αρκαδία, Αργολίδα) και στη 2η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Κυκλάδες). Στη συνέχεια ανέλαβε θέσεις ευθύνης, ως τμηματάρχης στη Γραμματεία του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και στη Διαχειριστική Αρχή του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, ως Διευθύντρια στην 26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Μεσσηνία) και στην 23η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Εύβοια-Βοιωτία). Το 2011 ανέλαβε τη Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων στη Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ και σήμερα υπηρετεί ως Δ/τρια στη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων.

Από τις διάφορες θέσεις, όπου υπηρέτησε, έχει διεξάγει ανασκαφές, όπως στην Περίσσα της Θήρας, και έχει υλοποιήσει σειρά αναστηλωτικών έργων σε βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία. Λόγω του ιδιαίτερου αντικειμένου της Διεύθυνσης, στην οποία σήμερα προίσταται, είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση ψηφιακών έργων πανελλήνιας εμβέλειας αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, όπως το «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο», το οποίο είναι πλέον προσβάσιμο στο διαδίκτυο.

Από το 2011 ως Εθνική Συντονίστρια για τα Ελληνικά Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς εκπροσώπησε τη χώρα μας στις Διεθνείς Συναντήσεις της Ουνέσκο και σε επιμέρους πρωτοβουλίες, όπως τα World Heritage Journeys και World Heritage Monuments of Religious Interest. Συντονίζει τις όλες προσπάθειες υποψηφιότητας των ελληνικών μνημείων/χώρων για εγγραφή στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται κυρίως στην ύστερη αρχαιότητα και τα πρωτοβυζαντινά χρόνια. Εχει δώσει ομιλίες και διαλέξεις και έχει κάνει μαθήματα κατόπιν πρόσκλησης σε μεταπτυχιακά τμήματα του ΕΚΠΑ και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Εχει δημοσιεύσει μονογραφία και σειρά άρθρων και μελετών σε ελληνικές και διεθνείς επιστημονικές εκδόσεις.

Αναπληρωματικά Μέλη

Αθανάσιος Σέμογλου – Αναπληρωτής Πρόεδρος Δ.Σ.Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ.

Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη, σπούδασε Ιστορία και Τέχνη στην Φιλοσοφική Σχολή (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας). Από το 1988 έως το 1991 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Παρίσι (Institut d’art et d’Archéologie, Paris I) και στο Βελιγράδι (Dept. of History and Art). Έλαβε το τίτλο του Διδάκτορα από την Ecole Pratique des Hautes Etudes (Παρίσι) ως υπότροφος του Alexandros Onassis Foundation. Εκλέχθηκε Λέκτορας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. το 1999 και Καθηγητής το 2015. Το 2007, έλαβε υποτροφία από τη Βρετανική Σχολή Αθηνών για έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 2012, υπήρξε DAAD fellow για έρευνα στο Μόναχο και στο Φράιμπουργκ. Το ίδιο έτος εκλέχθηκε Directeur d’Études Associé στο Fondation Maison des Sciences de l’Homme στο Παρίσι. Από το 2013 αποτελεί μέλος της Greek national Committee of the Memory of World of Unesco. Είναι ακόμη μέλος επιστημονικών επιτροπών πολλών διεθνών περιοδικών και συμμετείχε σε τέσσερα διεθνή ερευνητικά προγράμματα ως επιβλέπων. Από το 2020 είναι αναπληρωτής Πρόεδρος του ΕΚΒΜΜ και μέλος της επιτροπής του Κέντρου Διαφυλάξεως Αγιορείτικης Κληρονομιάς (Κε.Δ.Α.Κ). Οργάνωσε και συμμετείχε σε περισσότερα από 100 διεθνή και εθνικά επιστημονικά συνέδρια, δημοσίευσε τρία βιβλία και πάνω από 70 δημοσιεύσεις και δυο κατάλογους Βυζαντινών εικόνων. Τα κύρια ενδιαφέροντα του εστιάζονται στην Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή εικονογραφία και ιδιαίτερα της Πρωτοβυζαντινής, Υστεροβυζαντινής και Μεταβυζαντινής περιόδου.

Αναστάσιος ΤάντσηςΕπίκουρος Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ.

Ο Αναστάσιος Τάντσης έλαβε δίπλωμα Αρχιτέκτονα από το Α.Π.Θ. το 1997. Ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στη Βυζαντινή Αρχαιολογία το 2001, ενώ το 2008 έλαβε τον τίτλο του Διδάκτορα από το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. Το διάστημα 2005-2007 υπήρξε International Visiting Scholar στο UIUC των Η.Π.Α. Υπήρξε υπότροφος του ΙΚΥ καθ’ όλη τη διάρκεια των μεταπτυχιακών του σπουδών. Εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας και συνεργάστηκε με το μελετητικό γραφείο Katerina Tsigarida Architects. Υπηρέτησε ως αρχιτέκτονας στο τμήμα παραδοσιακών οικισμών και στο τμήμα διατηρητέων κτηρίων του Υπουργείου Αιγαίου. Υπήρξε διδάσκων Π.Δ. 407 στο τμήμα αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τα έτη 2010-2014. Το 2012 εκλέχτηκε Λέκτορας στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. ενώ παράλληλα διδάσκει στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων και στο ΔΠΜΣ Προστασία Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Συμμετείχε στην Aνασκαφή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Βασιλική στο κάστρο της Μελίβοιας. Από το 2012 συμμετέχει στην Πανεπιστημιακή Ανασκαφή του Α.Π.Θ. στους Φιλίππους και από το 2014 στο Μόχλο Σητείας. Συμμετείχε σε δύο ερευνητικά προγράμματα ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Το 2012 κυκλοφόρησε το βιβλίο του Η Αρχιτεκτονική Σύνθεση στο Βυζάντιο από το University Studio Press.

Ελένη Γκίνη – ΤσοφοπούλουΕπίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων ΥΠ.ΠΟ.

Η Ελένη Γκίνη-Τσοφοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο ίδιο Πανεπιστήμιο εστιάσθηκε σε Τοιχογραφίες του 13ου αι., στην Αττική (Αγ. Νικόλαος στον Κάλαμο). Υπηρέτησε στο Υπουργείο Πολιτισμού ως Επιμελήτρια βυζαντινών αρχαιοτήτων (1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων), ως Αναπληρώτρια Προϊσταμένη στην 6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και ως Έφορος στην 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
Είναι μέλος επιστημονικών εταιρειών και ενώσεων.

Υπήρξε μέλος του ΚΑΣ, αρχαιολογικών τοπικών συμβουλίων και επιστημονικών επιτροπών. Έχει λάβει μέρος με ανακοινώσεις σε συνέδρια και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην έρευνα, μελέτη και δημοσίευση βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων κυρίως της Ν. Αττικής και των Κυθήρων. Με την εποπτεία και επίβλεψή της έχουν πραγματοποιηθεί ανασκαφικές έρευνες, συντηρήσεις, αποκαταστάσεις μνημείων, καταγραφές και εκθέσεις, ενώ παράλληλα με κηρύξεις μνημείων και αρχαιολογικών χώρων έχει συμβάλλει στην προστασία μνημειακών συνόλων και του ευρύτερου πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος.

Παναγιώτα ΦουντάΠροϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιολογικών Έργων της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, ΥΠ.ΠΟ.

Μαρία ΜερτζάνηΠροϊσταμένη της Διεύθυνσης Συντήρησης  Αρχαίων και Νεοτέρων Μνημείων, ΥΠ.ΠΟ.

Σπούδασε Συντήρηση Αρχαιοτήτων (BSc Hons.) στο Ινστιτούτο Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (UCL). Το 2002, ολοκλήρωσε το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Προστασία Μνημείων, Συνόλων και Χώρων, στην Κατεύθυνση Υλικά και Επεμβάσεις.

Από 1996 έως το 2005 εργάστηκε ως εργαστηριακός συνεργάτης στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας. Τον Ιανουάριο του 2006 διορίστηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μετά από γραπτό διαγωνισμό και υπηρέτησε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, τη Γ΄ΕΠΚΑ και τη ΔΣΑΝΜ.

Από τον Ιούλιο του 2014 υπηρετεί ως Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων. Αποστολή της Διεύθυνσης είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή εθνικής πολιτικής και στρατηγικής για τη συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Διεύθυνση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της εκπονεί μελέτες και εκτελεί έργα συντήρησης σε όλη τη χώρα.
Ολοκληρώνει το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση.

Καραμπερίδη ΑργυρώΠροϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, ΥΠ.ΠΟ.

Αρχαιολόγος. Απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του ίδιου Πανεπιστημίου.

Από το 1992 εργάζεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από επιτυχή συμμετοχή στον ειδικό διαγωνισμό της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Έχει υπηρετήσει στην 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, στην 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, στην 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Αθηνών. Από το 2014 είναι προϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων, καθώς και  αναπληρώτρια Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών.

Έχει ασχοληθεί επιστημονικά και έχει συγγράψει μελέτες και άρθρα με θέματα που άπτονται της βυζαντινής και μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης (βυζαντινή και μεταβυζαντινή ζωγραφική, αρχιτεκτονική, ανασκαφικά ευρήματα, παλαιοχριστιανικά ψηφιδωτά κ.α.). «Έπαθλο Μαρίας Θεοχάρη» (ΧΑΕ 2011) για το έργο της: Η μονή Πατέρων και η ζωγραφική του 16ου και 17ου αι. στην περιοχή της Ζίτσας Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2009.

Γεώργιος ΣκιαδαρέσηςΑν. Προϊστάμενος Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους, ΥΠ.ΠΟ.

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1969, όπου και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., με ειδικότητα στη Βυζαντινή Αρχαιολογία. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος από την ίδια σχολή. Η διδακτορική του διατριβή έχει θέμα: “Η Παλαιά Μητρόπολη της Βέροιας στο πλαίσιο της Βυζαντινής Αρχιτεκτονικής”.

Από το 1992 μέχρι σήμερα εργάζεται ανελλιπώς σε Αρχαιολογικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Αρχικά στη Θεσσαλονίκη (ΙΣΤ’ ΕΠΚΑ και 9η ΕΒΑ), από το 2006 στη Βέροια (11η ΕΒΑ), από το 2014 στην Πέλλα και στην Έδεσσα ως προϊστάμενος του Τμήματος Βυζαντινών Αρχαιοτήτων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας και από το 2017 ως και το 2020 στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης ως προϊστάμενος του Τμήματος Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και ως Αν. Προϊστάμενος. Από τον Ιανουάριο του 2021 εργάζεται στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους με τα καθήκοντα του Αν. Προϊσταμένου.

Έχει ασχοληθεί κυρίως με μελέτες βυζαντινής, μεταβυζαντινής και οθωμανικής αρχιτεκτονικής με σχετικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια.

Από το 2004 είναι μέλος της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Από τον Απρίλιο του 2019 είναι αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων.