Ευρωπαϊκά προγράμματα

«Traditional Touch to the Preservation of Wooden Heritage: Master Hands-Young Brains Cooperation Project» (2021-2022)

  • Ευρωπαϊκά Προγράμματα

MoNa: Monuments in Nature: A Creative Co-existence (2019-2022)

  • Ευρωπαϊκά Προγράμματα

«ΛΙΜΗΝ: Πολιτιστικά Λιμάνια από το Αιγαίο στη Μαύρη Θάλασσα» (2014-2016)

  • Ευρωπαϊκά Προγράμματα

«Ολκάς» Από το Αιγαίο στη Μαύρη Θάλασσα. Μεσαιωνικά Λιμάνια-Σταθμοί στους Θαλάσσιους Δρόμους της Ανατολής (2012-2014)

  • Ευρωπαϊκά Προγράμματα

«Εξερευνώντας τον Kόσμο του Βυζαντίου» (2011-2012)

  • Ευρωπαϊκά Προγράμματα

«ΡΟΔΑΜΝΗ: Περιηγήσεις στα Προσκυνήματα του Αιγαίου» (2007-2008)

  • Ευρωπαϊκά Προγράμματα

«ΕΓΕΡΙΑ Μεσογειακά Μεσαιωνικά Προσκυνήματα : Δίκτυο Τεκμηρίωσης, Διατήρησης και Ανάδειξης Μνημείων του Ευρωμεσογειακού Χώρου» (Πρόγραμμα Interreg III B / Archimed) (2006- 2007)

  • Ευρωπαϊκά Προγράμματα

«Άννα Κομνηνή. Δημιουργία και Προώθηση Ηλεκτρονικών Πολύγλωσσων Εκδόσεων και Κόμβου Πληροφόρησης Μνημείων Βυζαντινής Περιόδου» (2004-2007)

  • Ευρωπαϊκά Προγράμματα