Σύνταξη Μελέτης Συντήρησης των Τοιχογραφιών στο Ναό του Αγίου Νικολάου στη Μοσχόπολη (2013)

Το 2013 το ΕΚΒΜΜ συνέταξε μελέτη συντήρησης των τοιχογραφιών του 18ιυ αιώνα στο ναό του Αγίου Νικολάου στη Μοσχόπολη, στην περιοχή της Κορυτσάς. Η ιστορική Μοσχόπολη, ο ιστορικότερος κατά την τουρκοκρατία βλαχόφωνος οικισμός, γνώρισε μεγάλη οικονομική ανάπτυξη κατά τον 18ο αιώνα, γεγονός που αντανακλάται στις πέντε εκκλησίες που διασώθηκαν από τις καταστροφές του παρελθόντος. Οι τοιχογραφίες του ναού του Αγίου Νικολάου τεκμηριώνουν τους δεσμούς της περιοχής με το Άγιο Όρος, τη Θεσσαλονίκη και την Καστοριά, καθώς και τα δίκτυα μετακίνησης ζωγράφων, καλλιτεχνικών ρευμάτων και ιδεών.