Συντήρηση και Έκθεση Εικόνων από την Περιοχή της Μαύρης Θάλασσας στη Βουλγαρία (2006-2012)

Το πρόγραμμα συνεργασίας που υπέγραψαν το 2006 το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού με την Εθνική Πινακοθήκη Τέχνης της Σόφιας αφορούσε στη συντήρηση και έκθεση 52 βυζαντινών και μεταβυζαντινών εικόνων που προέρχονται από τις πόλεις Βάρνα, Μεσημβρία (Nesebăr), Σωζόπολη (Sozopol), Αγαθούπολη (Ahtopol) και Βασιλικό (Tsarevo) στη βουλγαρική ακτή της Μαύρης Θάλασσας, καθώς και από ορεινό χωριό Brashlyan στον Μικρό Αίμο (Στράντζα).

Το 2007, στην πρώτη φάση του προγράμματος, μεταφέρθηκαν από τη Βουλγαρία στα εργαστήρια του Μ.Β.Π. 12 βυζαντινές εικόνες, οι οποίες παρουσίαζαν σύνθετα προβλήματα συντήρησης. Οι εικόνες υποβλήθηκαν σε πλήρη διαγνωστική διερεύνηση και τεκμηρίωση της παθολογίας τους, με μη καταστρεπτικές μεθόδους που διήρκησαν 3 μήνες. Οι εργασίες αυτές ήταν προϋπόθεση για τον καθορισμό του ασφαλέστερου τρόπου επέμβασης στις εικόνες κατά τη συντήρησή τους στη συνέχεια στη Σόφια. Τις διερευνητικές εργασίες παρακολούθησαν και 2 συντηρητές από τη Βουλγαρία. Η συντήρηση των εικόνων στη συνέχεια έγινε στα εργαστήρια της Εθνικής Πινακοθήκης Τέχνης στη Σόφια με χορηγία του ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη.

Στη συνέχεια, οι 52 εικόνες παρουσιάστηκαν σε έκθεση στη Θεσσαλονίκη, η οποία διήρκησε από τις 26 Νοεμβρίου 2011 έως τις 4 Μαρτίου 2012. Οι εικόνες προέρχονταν τη Βάρνα, τη Μεσημβρία (Nesebăr), τη Σωζόπολη (Sozopol), την Αγαθούπολη (Ahtopol) και το Βασιλικό (Tsarevo) στις βουλγαρικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας, καθώς και από το ορεινό χωριό Brashlyan στον Μικρό Αίμο (Στράντζα).  Πρόκειται για πανάρχαιες πολιτείες που ιδρύθηκαν από τους Ίωνες τον 7ο π.Χ. αι., πλην της δωρικής Μεσημβρίας που ιδρύθηκε έναν περίπου αιώνα αργότερα.  Ο πολιτισμός των λαών γύρω από τον Εύξεινο Πόντο διαμορφώθηκε με καθοριστική την επίδραση του αρχαιοελληνικού και στη συνέχεια του βυζαντινού πολιτισμού, με τον εκχριστιανισμό των σλαβικών λαών και τη δημιουργία του κυριλλικού αλφαβήτου.