«ΡΟΔΑΜΝΗ: Περιηγήσεις στα Προσκυνήματα του Αιγαίου» (2007-2008)

Το έργο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» και αφορούσε στην επιστημονική τεκμηρίωση και ανάδειξη των βυζαντινών προσκυνημάτων της νησιωτικής Ελλάδας σε νησιά του Βορείου Αιγαίου, των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου.

Στόχος του έργου ήταν η διαμόρφωση ενός δικτύου προσκυνηματικών μνημείων του αιγαιακού χώρου, που διατηρούν αναλλοίωτη την αυθεντικότητα και τη θρησκευτική παράδοση, προτείνοντας στους επισκέπτες εναλλακτικές μορφές ποιοτικού τουρισμού.

Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε στην  υπάρχουσα διαδικτυακή βάση δεδομένων του ΕΚΒΜΜ, η τεκμηρίωση και η καταγραφή των προσκυνηματικών μνημείων σε τρεις γλώσσες (ελληνική, αγγλική, γαλλική) και παράλληλα, υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου δικτυακή εφαρμογή και ηλεκτρονική έκδοση σε μορφή DVD-ROM.

Δείτε την ιστοσελίδα του έργου:
http://www.ekbmm.gr/rodamni