Πρόγραμμα Συντήρησης Ψηφιδωτών στο Μουσείο της Hama, Συρία (2008-2011)

Το ΕΚΒΜΜ οργάνωσε και εξόπλισε με τον κατάλληλο τεχνικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, εργαστήριο συντήρησης αποσπασμένων ψηφιδωτών στο Μουσείο της Hama στη Συρία. Επιπλέον ανέλαβε την επιμόρφωση των συντηρητών του εν λόγω μουσείου και άλλων της ευρύτερης περιοχής, στη συντήρηση αποσπασμένων ψηφιδωτών. Στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος συντηρήθηκε με υποδειγματικό τρόπο ένα αποσπασμένο ψηφιδωτό δάπεδο με πολύστιχη ελληνική επιγραφή.

Το Πρόγραμμα “Training Program on the Conservation of Detached Mosaic Panels” υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού της Συρίας. Αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου προγράμματος “Syrian Mosaic Pavement Documentation Programme“. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, εξοπλίστηκε από το ΕΚΒΜΜ ένα Εργαστήριο Συντήρησης Ψηφιδωτών στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Χάμα. Στο Πρόγραμμα συμμετείχαν οι ίδιοι φοιτητές, οι οποίοι παρακολούθησαν και το προηγούμενο πρόγραμμα. Επιπλέον, διοργανώθηκε κύκλος διαλέξεων και οι φοιτητές έλαβαν μέρος σε πρακτικές ασκήσεις στον τομέα της τεκμηρίωσης και συντήρησης αποκολλημένων ψηφίδων αποκτώντας γνώσεις για την επιλογή μεθόδων συντήρησης και των μέτρων προστασίας των αποσπασμένων ψηφιδωτών. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η τεκμηρίωση, ο καθαρισμός και η εφαρμογή νέου υποστρώματος μέρους της της μεγάλης ψηφιδωτής επιγραφής από την παλαιοχριστιανική βασιλική του Abu Rbeiss. Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου δωρήθηκε στο Μουσείο της Χάμα. Το πρόγραμμα διακόπηκε λόγω της εμπόλεμης κατάστασης το 2011.