Ολκάς ΙΙ. Ταξιδεύοντας από και προς το Βυζάντιο. Μεσαιωνικά λιμάνια από τον Εύξεινο Πόντο στην Ανατολική Μεσόγειο

Ολκάς ΙΙ. Ταξιδεύοντας από και προς το Βυζάντιο. Μεσαιωνικά λιμάνια από τον Εύξεινο Πόντο στην Ανατολική Μεσόγειο

Επιμέλεια έκδοσης: Χ. Χοτζάκογλου, Φ. Καραγιάννη

Κατάλογος έκθεσης

Αθήνα 2014

Βρείτε το
PDF