«Ολκάς» Από το Αιγαίο στη Μαύρη Θάλασσα. Μεσαιωνικά Λιμάνια-Σταθμοί στους Θαλάσσιους Δρόμους της Ανατολής (2012-2014)

Στόχος του έργου «Ολκάς» είναι η ανάδειξη των μεσαιωνικών λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας και η προβολή του υπάρχοντος πολιτιστικού αποθέματος, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού της ευρύτερης περιοχής. Η ανάπτυξη αυτή επιδιώκει να αναδείξει τις πολιτιστικές, τουριστικές και οικονομικές σχέσεις της ευρύτερης περιοχής, μέσω των μνημείων που σώζονται από τους μεσαιωνικούς χρόνους. Τα μνημεία αυτά, κινητά και ακίνητα, αποτυπώνουν τις ιστορικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές συνθήκες μέσα στις οποίες δημιουργήθηκε και εξελίχθηκε ο πολιτισμός των συγκεκριμένων πόλεων και αποτελούν ζωντανούς μάρτυρες των επαφών που υπήρχαν μεταξύ των διαφόρων περιοχών.

Μέσω των θαλάσσιων δρόμων εξασφαλιζόταν η επικοινωνία των πόλεων – λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας και του Αιγαίου με την πρωτεύουσα της βυζαντινής αυτοκρατορίας Κωνσταντινούπολη. Οι δρόμοι αυτοί, μέσω των οποίων κυκλοφορούσαν έμποροι, στρατιώτες, καλλιτέχνες, ταξιδευτές, προσκυνητές, έγιναν το μέσον μετάδοσης εμπορευμάτων, ιδεών, αξιών και καλλιτεχνικών τάσεων που επηρέασαν σημαντικά τη μορφή της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτή την επικοινωνία και ένωση των πόλεων επιδιώκει να αναδείξει το έργο «Ολκάς».

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Joint Operational Programme “BLACK SEA 2007-2013” και από εθνικούς πόρους, και συντονίζεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (Ε.Κ.Β.Μ.Μ.). Μέσα από το έργο «Ολκάς» έχει ήδη συσταθεί ένα δίκτυο φορέων που εκπροσωπούν όλες τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας (Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουκρανία και Γεωργία) και έχουν ως αντικείμενο τη μελέτη, ανάδειξη και μουσειακή προβολή της μεσαιωνικής πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε χώρας.

Συγκεκριμένα, εταίροι του Ε.Κ.Β.Μ.Μ. στο έργο είναι 7 φορείς από 6 χώρες: το Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης (Ελλάδα), το Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης και το Cultural Awareness Foundation (Τουρκία), το Μουσείο Ιστορίας της Περιφέρειας της Βάρνας (Βουλγαρία), το Μουσείο Εθνικής Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Κωνστάντζα (Ρουμανία), το Παράρτημα Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στην Οδησσό (Ουκρανία) και το Εθνικό Κέντρο Ερευνών για τη Γεωργιανή Τέχνη και Κληρονομιά “G. Chubinashvili” (Γεωργία). Συνεργάτες που επικουρούν το έργο είναι οι φορείς “Russian National Committee for the Black Sea Economic Cooperation” (Ρωσία), “Administration of the State Historical – Architectural Reserve “Icherisheher” (Αζερμπαϊτζάν), “Committee for the Preservation of Cultural Heritage” (Ουκρανία) και “Institute of Archaeology “V.Parvan” of the Romanian Academy” (Ρουμανία).

Οι δράσεις συνεργασίας του έργου «Ολκάς» ανιχνεύουν τον πολιτισμό της Μαύρης Θάλασσας και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη διαδικασία επαρκούς τεκμηρίωσης 32 μεσαιωνικών λιμανιών με τη χρήση της βάσης δεδομένων του Ε.Κ.Β.Μ.Μ., την προώθηση μιας σύγχρονης διαδρομής μέσω του διαδικτύου, τη δημιουργία μιας συνοπτικής έκδοσης, την παραγωγή ενός ντοκιμαντέρ – οδοιπορικού στα λιμάνια, την οργάνωση έκθεσης για την ιστορία των λιμανιών, την υλοποίηση ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε μαθητές σχολείων, την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας με θεματικές ημερίδες και εργαστήρια, την οργάνωση Διεθνούς Συμποσίου στη Θεσσαλονίκη, στο οποίο θα παρουσιαστούν όλα τα συμπεράσματα και τα προϊόντα του έργου, ώστε να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο από κάθε ενδιαφερόμενο.

Δείτε την ιστοσελίδα του έργου:
http://www.olkas.net/