Α΄ Κύκλος Διαλέξεων: “Δίκτυα και Επικοινωνία στο Βυζάντιο”

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (Ε.Κ.Β.Μ.Μ.), στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, που έχουν στόχο τη μελέτη, διάσωση και ανάδειξη των μνημείων της Βυζαντινής κληρονομιάς, που αποτελούν τεκμήρια της πολιτισμικής ακτινοβολίας της, διοργάνωσε σειρά διαδικτυακών διαλέξεων για το ευρύ κοινό, με θέμα: «Δίκτυα και επικοινωνία στο Βυζάντιο».

Στις διαλέξεις αυτές παρουσιάστηκαν θέματα που αφορούν πολλαπλές πλευρές των δικτύων γνώσης και πολιτισμού, που αναπτύχθηκαν στην Βυζαντινή αυτοκρατορία και εξακτινώνονταν και πέραν αυτής, αντικατοπτρίζοντας διάφορες διαδικασίες της συγκρότησης του υλικού και του πνευματικού της βίου. Τα κομβικά σημεία και οι περιφερειακές διασυνδέσεις αυτών των δικτύων μπορούν να χαρτογραφήσουν τις σχέσεις των μεγάλων, μεσαίων και μικρότερων κέντρων και της περιφέρειας καθώς και τους τρόπους με τους οποίους οι σχέσεις αυτές επηρεάζουν τη λειτουργία της κρατικής διοίκησης και της εκκλησιαστικής οργάνωσης, τις μετακινήσεις ανθρώπων και αγαθών, τη μετάδοση των ιδεών, τη διάδοση της γνώσης και της τεχνογνωσίας και την εξάπλωση των καλλιτεχνικών ρευμάτων. Στον κύκλο διαλέξεων έλαβαν μέρος βυζαντινολόγοι από την Ελλάδα, την Κύπρο και την Τουρκία, οι οποίοι παρουσίασαν τα πορίσματα της έρευνάς τους για τα συγκεκριμένα θέματα.