Εργαστήρι ξυλογλυπτικής και Στρογγυλή Τράπεζα «Youth Touch to Traditional Wood Arts»

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (Ε.Κ.Β.Μ.Μ.) διοργάνωσε το Εργαστήρι ξυλογλυπτικής και την στρογγυλή τράπεζα «Youth Touch to Traditional Wood Arts», στο πλαίσιο του έργου «Traditional Touch to the Preservation of Wooden Heritage: Master Hands-Young Brains Cooperation Project», που υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης και το ΕΚΒΜΜ, με επικεφαλής φορέα το YAPIMED, Graduates and Members Society of Istanbul Zincirlikuyu Technical and Constructional Vocational High School. Συνεργαζόμενος εταίρος είναι το Zincirlikuyu ISOV Vocational and Technical Anatolian High School.

Το Εργαστήρι ξυλογλυπτικής και η στρογγυλή τράπεζα εντάσσονται σε μια σειρά δράσεων που στόχο είχαν την ανάδειξη και την προστασία της ξυλογλυπτικής τέχνης σε Ελλάδα και Τουρκία, την συνέχιση παραδοσιακών τεχνικών στην τέχνη της κατεργασίας του ξύλου, την δημιουργία διαλόγου και την μεταφορά της τεχνογνωσίας από παλιούς τεχνίτες σε νέους μαθητές.

Οι δράσεις “Youth Touch to Traditional Wood Arts”,  πραγματοποιήθηκαν το διήμερο 13- 14 Απριλίου 2022 στη Θεσσαλονίκη. Το εργαστήρι φιλοξενήθηκε στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ και περιλάμβανε επιδείξεις δασκάλων ξυλογλυπτικής από την Ελλάδα και την Τουρκία.

Η στρογγυλή τράπεζα φιλοξενήθηκε στις 14 Απριλίου στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Eιδικοί επιστήμονες από Ελλάδα και Τουρκία παρουσιάστηκαν ζητήματα που άπτονται των καλλιτεχνικών τάσεων και των τεχνικών του διακόσμου ξυλόγλυπτων έργων των δύο χωρών, αλλά και σύγχρονων μεθόδων συντήρησής τους.

Στους συμμετέχοντες των δράσεων δόθηκε βεβαίωση παρακολούθησης.

Πρόγραμμα στρογγυλής τραπέζης