Διεθνές Συνέδριο “Mo.Na: Monuments in Nature: A Creative Co-existence”

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΕΚΒΜΜ) διοργάνωσε  διεθνές Συνέδριο, με τίτλο “Mo.Na: Monuments in Nature: A Creative Co-existence”, στο πλαίσιο του έργου Mo.Na, το οποίο χρηματοδοτήθηκε  από το INTERREG V – Balkan -Mediterranean 2014-2020. Το  υβριδικό Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 7-9 Ιουλίου 2021, στο Αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών (Αγ. Ασωμάτων 33, Θησείο), με δια ζώσης παρουσία για τους ομιλητές και διαδικτυακή παρακολούθηση για το κοινό, μέσω  ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Οι θεματικοί άξονες του Συνεδρίου αφορούσαν, μεταξύ άλλων, ζητήματα προστασίας και διαχείρισης περιοχών υψηλού περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (Natura 2000, Ramsar areas), στις οποίες υπάρχουν μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι ύψιστης πολιτισμικής σημασίας (UNESCO), του ρόλου της χωροταξίας στην προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομίας και θέματα συνδιαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος με τα υποθαλάσσια πολιτιστικά μνημεία. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν προβληματικές όπως οι επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής και του Τουρισμού στα μνημεία και στο περιβάλλον.

Το συνέδριο συνέβαλε στον διάλογο για την ολιστική διαχείριση μνημείου και φυσικού περιβάλλοντος.

Βρείτε τον σύνδεσμο για το Συνέδριο:

International Conference: Mo.Na: Monuments in Nature: A Creative Co-existence. 7-9 July 2021, Athens