Διεθνές Συμπόσιο «Μεσαιωνικά Λιμάνια στο Βόρειο Αιγαίο και στη Μαύρη Θάλασσα. Σταθμοί στους θαλάσσιους δρόμους της Ανατολής», Έργο «Ολκάς»

Ολοκληρώνοντας 2 σχεδόν χρόνια επιτυχούς υλοποίησης του έργου «Ολκάς. Μεσαιωνικά Λιμάνια από το Αιγαίο στη Μαύρη Θάλασσα. Μεσαιωνικά λιμάνια στους θαλάσσιους δρόμους της Ανατολής», το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη στις 4-6 Δεκεμβρίου 2013, το καταληκτήριο Διεθνές Συμπόσιο με τίτλο: «Μεσαιωνικά λιμάνια στο Βόρειο Αιγαίο και στη Μαύρη Θάλασσα. Σταθμοί στους θαλάσσιους δρόμους της Ανατολής». Το Συμπόσιο πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Στέφανος Δραγούμης» του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού. Την πρώτη μέρα του Συμποσίου, 4 Δεκεμβρίου 2013, θα παρουσιάστηκε σε πρώτη προβολή το ντοκιμαντέρ με τίτλο: «Οδοιπορικό στα λιμάνια του Βορείου Αιγαίου και της Μαύρης Θάλασσας» που παράχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Ολκάς», με τη συμμετοχή όλων των εταίρων. Τις επόμενες δύο μέρες επιστήμονες από την Ελλάδα, τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας (Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουκρανία, Γεωργία), την Αρμενία και την Αυστρία παρουσίασαν τις έρευνές τους για ζητήματα ιστορίας και αρχαιολογίας των μεσαιωνικών λιμανιών.

Πρόγραμμα Συμποσίου