Βυζαντινά Μνημεία και Παγκόσμια Κληρονομιά, 2006

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Βυζαντινά Μνημεία και Παγκόσμια Κληρονομιά» το ΕΚΒΜΜ διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη κατά το 2006 την τρίτη διεθνή συνδιάσκεψη υπό την αιγίδα της UNESCO. Στη συνδιάσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι από 20 κράτη στα εδάφη των οποίων υπάρχουν βυζαντινά μνημεία και μνημεία με έντονη βυζαντινή επιρροή.

Στόχοι των συνδιασκέψεων ήταν: α) η δημιουργία Τράπεζας Πληροφοριών στην οποία θα περιλαμβάνονται η εθνική νομοθεσία προστασίας μνημείων κάθε κράτους-μέλους, κατάλογος των ειδικών για τα βυζαντινά μνημεία που διαθέτει κάθε κράτος και πλήρης ιστορική και αρχαιολογική τεκμηρίωση κάθε μνημείου με τη σχετική επιστημονική βιβλιογραφία β) η δημιουργία δικτύου επικοινωνίας των κρατών με το ΕΚΒΜΜ και γ) η κατάρτιση προγράμματος επέμβασης σε ορισμένα μνημεία, με συνεργασία του ΕΚΒΜΜ με τα αντίστοιχα κράτη και η πραγματοποίηση εργασιών αποκατάστασης σε αυτά, με την εποπτεία του ΕΚΒΜΜ.

Το ΕΚΒΜΜ επεξεργάστηκε πολυγλωσσική βάση δεδομένων με τίτλο ‘Μνημεία του βυζαντινού κόσμου’  με σκοπό την παρουσίαση βυζαντινών μνημείων στο διαδίκτυο. Στη βάση έχουν εισαχθεί χαρακτηριστικά μνημεία από κράτη που συμμετείχαν στις συνδιασκέψεις που διοργάνωσε το ΕΚΒΜΜ, χάρη στα στοιχεία τα οποία τα ίδια τα κράτη κατέθεσαν. Στα κράτη που συμμετείχαν έχει σταλεί από το ΕΚΒΜΜ προκαταρκτικό εγχειρίδιο για τις περιφερειακές βάσεις που θα τεθούν στη διάθεσή τους.

Επίσης πραγματοποιήθηκε σχετικό σεμινάριο.

Ιστοσελίδα βάσης: http://www.ekbmmdb.org