Β΄ Κύκλος Διαλέξεων: “Από τον Ευφράτη στην Ερυθρά Θάλασσα: διαδρομές πολιτισμών στην Ανατολική Μεσόγειο κατά τη Βυζαντινή περίοδο”

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΕΚΒΜΜ), στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, που στόχο έχουν την μελέτη, έρευνα, διάσωση και ανάδειξη των μνημείων της Βυζαντινής κληρονομιάς, όπως είχε προαναγγελθεί, διοργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2023–2024 τον Β΄ Κύκλο Διαλέξεων* για το ευρύ κοινό, με θέμα: Από τον Ευφράτη στην Ερυθρά Θάλασσα: διαδρομές πολιτισμών στην Ανατολική Μεσόγειο κατά τη Βυζαντινή περίοδο. Στον εν λόγω Κύκλο Διαλέξεων θα παρουσιαστούν αποτελέσματα μελετών τα οποία αφορούν την γεωγραφική περιοχή μεταξύ του Ευφράτη και της Ερυθράς Θάλασσας και θίγουν, μέσα από την εξέταση μνημείων και γραπτών πηγών, ζητήματα τα οποία μεταξύ άλλων άπτονται της ιστορίας, της αρχιτεκτονικής, της τέχνης, της λατρείας και των δικτύων . Οι βυζαντινολόγοι που συμμετέχουν προέρχονται από την Ελλάδα και τη Τουρκία.

Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται διαδικτυακά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, χωρίς χρέωση για τους συμμετέχοντες.

Έναρξη: 22 Νοεμβρίου 2023

Σύνδεσμος Παρακολούθησης: https://us06web.zoom.us/j/88052132742

*Ο Α΄ Κύκλος Διαλέξεων, «Δίκτυα και Επικοινωνία στο Βυζάντιο», πραγματοποιήθηκε κατά τον Μάρτιο-Ιούνιο 2021