Άννα Κομνηνή

Δημιουργία ηλεκτρονικού δίσκου πολυμέσων (CD) στo πλαίσιo του προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας «Άννα Κομνηνή: Δημιουργία και Προώθηση Ηλεκτρονικών Πολύγλωσσων Εκδόσεων και Κόμβου Πληροφόρησης για τα Μνημεία της Βυζαντινής Περιόδου».

Το CD με τίτλο: «Βυζαντινά Μνημεία στην Κοινωνία της Πληροφορίας» παρουσιάζει βυζαντινά μνημεία που τεκμηριώθηκαν και καταγράφηκαν στη βάση δεδομένων του ΕΚΒΜΜ στο πλαίσιο του παραπάνω  προγράμματος. Μέσω ενός διαδραστικού χάρτη, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει κάποιο από τα  μνημεία που βρίσκονται σε ενεργές περιοχές/χώρες του χάρτη και να αντλήσει πληροφορίες συνοδευόμενες από εικόνες και σχέδια. Περιέχει επίσης άρθρα της επιστημονικής ομάδας εργασίας, τους συντελεστές του έργου, καθώς επίσης και βιβλιογραφικές αναφορές.

Υλοποίηση από την εταιρεία Voyager Mobile Technologies