ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σήμερα, Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021, στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων στη Θεσσαλονίκη, υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και του ΕΚΒΜΜ. Το μνημόνιο υπέγραψαν η Υπουργός Πολιτισμού της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας κ. Irina Stefoska και η Πρόεδρος του ΕΚΒΜΜ, καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας ΑΠΘ, κ. Ναταλία Πούλου.

Αφορμή για την υπογραφή του μνημονίου υπήρξε η πρόσκληση από το Υπουργείο Πολιτισμού της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας προς το ΕΚΒΜΜ για την ανάληψη του έργου συντήρησης των τοιχογραφιών του βυζαντινού ναού του Αγίου Γεωργίου στο Κουρμπίνοβο. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα μνημεία που διασώζει ολοκληρωμένο εικονογραφικό πρόγραμμα κομνήνειας περιόδου (1191). Στο πλαίσιο του μνημονίου συμφωνήθηκε η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών στους τομείς της προστασίας, συντήρησης και αποκατάστασης βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων στη Βόρεια Μακεδονία, της εκπαίδευσης προσωπικού στη συντήρηση, της υλοποίησης επιστημονικών ερευνητικών προγραμμάτων, εκδόσεων και εκθέσεων.

Δ. Τύπου
PDF