Δελτίο Τύπου

ΔΙΕΘΝΕΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ “Mo.Na.: Monuments in Nature: A creative Co-existence.”

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΕΚΒΜΜ) διοργανώνει διεθνές Συνέδριο, με τίτλο “Mo.Na: Monuments in Nature: A Creative Co-existence”. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 7-9 Ιουλίου 2021, στο Αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών (Αγ. Ασωμάτων 33, Θησείο) και θα είναι υβριδικό, με δια ζώσης παρουσία για τους ομιλητές και διαδικτυακή παρακολούθηση για το κοινό, μέσω  ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Το συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου “Mo.Na: Monuments in Nature: A Creative Co-existence” που χρηματοδοτείται από το INTERREG V – Balkan -Mediterranean 2014-2020. Σκοπός του έργου είναι να καταγράψει, να αναλύσει, να αξιολογήσει και να συνεισφέρει στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτισμικής κληρονομιάς στη γεωγραφική περιοχή των Βαλκανίων και της Μεσογείου. Ο βασικός του στόχος είναι να προωθήσει την ολιστική διαχείριση, αλλά και τις κοινές  στρατηγικές σε περιοχές υψηλού περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (Natura 2000, Ramsar areas), στις οποίες υπάρχουν μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι ύψιστης πολιτισμικής σημασίας (UNESCO), ενώ παράλληλα τίθενται και ζητήματα που αφορούν στην επισκεψιμότητα των περιοχών αυτών, καθώς και στις επιπτώσεις του τουρισμού.

Η παρακολούθηση του συνεδρίου είναι ελεύθερη για το κοινό, κατόπιν εγγραφής στον σύνδεσμο:

https://globalevents.eventsair.com/mona/registration-en

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα. Σαπφώ Τάνου

Tel.: 0030 2310 889 830

Fax: 0030 2310 853 078

https://www.monumentnature.com/

e-mail: mo.na@ekbmm.gr

Πρόγραμμα
PDF

Poster
PDF

Δ.Τ.
PDF