Διεύθυνση

Διευθύντρια του ΕΚΒΜΜ είναι η Δρ. Φλώρα Καραγιάννη

Η Φλώρα Καραγιάννη σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α. Π. Θ, απ’ όπου έγινε διδάκτορας Βυζαντινής Αρχαιολογίας καθώς και στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας. Από το 1995 εργάζεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπου, την τρέχουσα περίοδο υπηρετεί ως Διευθύντρια στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και παράλληλα, ως Τμηματάρχης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης. Τα τελευταία χρόνια είναι διδάσκουσα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, με τίτλο: “Black Sea and Eastern Mediterranean Studies”, ενώ από τον Φεβρουάριο του 2017 έχει οριστεί Έφορος στο Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών. Παράλληλα, είναι Πρόεδρος του Σωματείου: «Βυζαντινή Οικουμένη». Έχει συγγράψει δύο μονογραφίες και έχει επιμεληθεί επιστημονικές εκδόσεις που αφορούν διάφορες πτυχές του βυζαντινού πολιτισμού, όπως αρχιτεκτονική, πολεοδομία, λατρεία και τέχνη. Έχει πάρει μέρος σε διεθνή και εθνικά συνέδρια και έχει επιμεληθεί εκθέσεις εντός και εκτός Ελλάδος.

Οργανόγραμμα

Οι υπηρεσίες του ΕΚΒΜΜ διαρθρώνονται ως ακολούθως:

  1. Γραφείο Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου και Δημοσίων Σχέσεων
  2. Γραφείο Διοικητικού-Οικονομικού Προϊσταμένη Γραφείου: Ευθυμία Ιωαννίδου, υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ. του ΥΠΠΟΑ του κλάδου ΤΕ Διοικητικού, με Α΄   Βαθμό.
  3. Γραφείο Προώθησης Επιστημονικής Έρευνας.