8ο Συνέδριο Διεθνούς Επιτροπής για τη Συντήρηση των Ψηφιδωτών (ICCM). Εντοίχια και επιδαπέδια ψηφιδωτά: Συντήρηση, Διατήρηση, Παρουσίαση

Εντοίχια και επιδαπέδια ψηφιδωτά: Συντήρηση, Διατήρηση, Παρουσίαση

8ο Συνέδριο Διεθνούς Επιτροπής για τη Συντήρηση των Ψηφιδωτών (ICCM), (Θεσσαλονίκη 29.10-3.11.2002), Θεσσαλονίκη 2005. (Wall and Floor Mosaics: Conservation, Maintenance, Presentation, Proceedings, 8th Conference of the International Committee for the Conservation of Mosaics (ICCM), Thessaloniki 29/10 -03/11/2002, Thessaloniki 2005)

Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων

Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη, 2005

Βρείτε το
PDF