Συντήρηση Τοιχογραφιών στο Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Runovic (2010-2012)

Με τη στήριξη του Συμβουλίου της Ευρώπης, το ΕΚΒΜΜ ξεκίνησε το 2010 και ολοκλήρωσε το 2012, τις εργασίες συντήρησης των τοιχογραφιών του ναού του Αγίου Γεωργίου στο Runovic, στην περιοχή της Πριζρένης, βάσει μελέτης η οποία είχε εκπονηθεί από το Κέντρο.