Δημιουργία ηλεκτρονικού δίσκου (CD) στο πλαίσιο του προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας «Ροδάμνη : Περιηγήσεις στα Προσκυνήματα του Αιγαίου».

Ο χρήστης μπορεί να βρει πληροφορίες για το έργο, τους συντελεστές και τα τεκμηριωμένα μνημεία στη βάση δεδομένων του ΕΚΒΜΜ. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής των παρουσιαζόμενων μνημείων του Αιγαίου είτε μέσω ενός διαδραστικού χάρτη είτε μέσω καταλόγου, σύμφωνα με τον τόπο ή την ονομασία μνημείου.

Σε κάθε μνημείο παρουσιάζεται πληροφοριακό κείμενο συνοδευόμενο από  βιβλιογραφία καθώς επίσης, φωτογραφίες και σχέδια.

Υλοποίηση από την εταιρία Paramount Advertising