Ναός του Σωτήρος Χριστού – E. Κουρκουτίδου – Νικολαΐδου

Ναός του Σωτήρος Χριστού

E. Κουρκουτίδου – Νικολαΐδου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων

Συνέκδοση ΕΚΒΜΜ και ΚΑΠΟΝ

Αθήνα, 2008

Προεπισκόπηση 
PDF