Διεθνές Eπιστημονικό Συμπόσιο “Re(dis)covering Chora: The Byzantine Νame of the Rose”

Διεθνές Eπιστημονικό Συμπόσιο

“Re(dis)covering Chora: The Byzantine Νame of the Rose”

Αθήνα, 25 και 26 Νοεμβρίου 2021

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων διοργάνωσε  στην Αθήνα το διήμερο 25 και 26 Νοεμβρίου 2021 στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας & Ριζάρη 2) διεθνές επιστημονικό συμπόσιο για την Μονή της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη με τίτλο Re(dis)covering Chora: The Byzantine Νame of the Rose.

Στο συμπόσιο συμμετείχαν διακεκριμένοι βυζαντινολόγοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι θα ανέδειξαν εκ νέου στη διεθνή επιστημονική κοινότητα τη μεγάλη σημασία του μνημείου, εστιάζοντας σε θέματα που άπτονται της ιστορίας, της αρχιτεκτονικής, της επιγραφικής και της τέχνης.

Πρόγραμμα