Μελέτη Αναστήλωσης του Ναού του Αγίου Αβερκίου στο Χωριό Kursunlu στη Θάλασσα του Μαρμαρά (2010)

Για το ερειπωμένο καθολικό του Αγίου Αβερκίου (9ος – 10ος αι.) της βυζαντινής Μονής των Ελεγμών  το ΕΚΒΜΜ εκπόνησε μελέτη αναστήλωσης την οποία παρέδωσε στο Δήμο Gemlik -στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται το μνημείο- τον Απρίλιο του 2010.