ΗΜΕΡΙΔΑ παρουσίασης του έργου “Εξερευνώντας τον Κόσμο του Βυζαντίου”

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΕΚΒΜΜ) σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό ψηφιακό ταξίδι, μέσα από την ηλεκτρονική του πλατφόρμα: «Εξερευνώντας τον κόσμο του Βυζαντίου» (www.exploringbyzantium.gr). Το νέο πόρταλ που ολοκληρώθηκε και παρουσιαστικε σε σχετική Ημερίδα που διοργάνωσε το ΕΚΒΜΜ, την Τρίτη 19 Μαρτίου 2013, αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Το έργο: «Εξερευνώντας τον κόσμο του Βυζαντίου» επιδιώκει:

•να δημιουργήσει ένα διαδικτυακό πολυχώρο, ελεύθερα προσβάσιμο, ο οποίος θα αποτελέσει βασική πηγή πληροφόρησης για τον βυζαντινό πολιτισμό για κάθε πολίτη, εκπαιδευτικό, μαθητή ή φοιτητή διεθνώς, και θα προσφέρει ψηφιακές υπηρεσίες ενημέρωσης σε κάθε φορέα ή άτομο που δραστηριοποιείται ή ενδιαφέρεται για τον βυζαντινό πολιτισμό,

•να διαδώσει στον ψηφιακό κόσμο έγκυρη και πιστοποιημένη πληροφορία σε δύο γλώσσες (ελληνικά – αγγλικά) για μνημεία του βυζαντινού πολιτισμού,

•να υποστηρίξει την δυνατότητα ενσωμάτωσης της πιστοποιημένης πληροφορίας σε συστήματα και διαδικτυακούς τόπους άλλων ενδιαφερομένων φορέων, όπως της τοπικής αυτοδιοίκησης, των φορέων της τουριστικής βιομηχανίας (τουριστικά γραφεία, ξεναγούς, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις) κ.ά.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το πόρταλ «Εξερευνώντας τον κόσμο του Βυζαντίου» είναι τέσσερις:

Η πρώτη έχει τη μορφή τριών προτεινόμενων ταξιδιωτικών διαδρομών σε βυζαντινές πόλεις (σταθμούς), όπου ο επισκέπτης προσλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (γεωγραφικές, ιστορικές, καλλιτεχνικές, αρχαιολογικές) για τα βυζαντινά μνημεία κάθε σταθμού με τη χρήση πολύμορφου υλικού (εικόνα, βίντεο, σχέδια, ψηφιακά πανοράματα).

Η δεύτερη προσφέρεται με τη μορφή μελέτης σε ποικίλο βάθος συγκεκριμένων θεμάτων, ανάλογα με τα είδη των χρηστών (εξειδικευμένο κοινό, μαθητές, και ευρύ κοινό). Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται στο Διαδίκτυο και για ενδιαφερόμενους πολίτες – τουρίστες σε infokiosk που φιλοξενούνται στα αντίστοιχα θεματικά μουσεία στην Αθήνα (Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο) και στη Θεσσαλονίκη (Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού).

Η τρίτη προσφέρεται με τη μορφή οκτώ εκπαιδευτικών παιχνιδιών για παιδιά ηλικίας 5-8 και 9-14 ετών.

Τέλος, η τέταρτη υπηρεσία προσφέρεται με τη μορφή τριών ραδιοφωνικών εκπομπών, οι οποίες περιλαμβάνουν ιστορικά κείμενα και ένα παραμύθι που σχετίζονται με θέματα του βυζαντινού πολιτισμού (στο Διαδίκτυο και σε PDA).

Το έργο: «Εξερευνώντας τον κόσμο του Βυζαντίου» συγχρηματοδοτήθηκε από τα επιχειρησιακά προγράμματα: «Ψηφιακή Σύγκλιση», «Μακεδονία Θράκη», «Κρήτη και Νήσοι του Αιγαίου», «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος», «Αττική», με φορέα υλοποίησης το ΕΚΒΜΜ και ανάδοχο το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

Πρόγραμμα ημερίδας