Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων: 20 Χρόνια Πολιτιστικής Δραστηριότητας

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΕΚΒΜΜ), με αφορμή τα 20 χρόνια πολιτιστικής και επιστημονικής δραστηριότητάς του, διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη,το διάστημα 29-30/6/2016 διοργάνωσε διημερίδα με τίτλο: «ΕΚΒΜΜ: 20 χρόνια Πολιτιστικής Δραστηριότητας. Απαντώντας δημιουργικά στην κρίση μέσα από τη δυναμική των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων». Στη Διημερίδα πραγματοποιήθηκε απολογισμός των δράσεών του, παρουσιάστηκαν οι καλές πρακτικές, που προέκυψαν μέσα από τα έργα που υλοποίησε, οι συνέργειες, η κεφαλαιοποίηση, και η προστιθέμενη αξία τους καθώς και οι νέες ιδέες και συνέργειες για το άμεσο μέλλον.
Στη Διημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι του Οικουμενικού Πατριαρχείου, διαχειριστικών αρχών, επιστημονικών, πολιτιστικών και τουριστικών φορέων, διεθνών οργανισμών και ερευνητικών κέντρων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το πρόγραμμα της Διημερίδας