«Εξερευνώντας τον Kόσμο του Βυζαντίου» (2011-2012)

Το ΕΚΒΜΜ υλοποίησε στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» έργο με τίτλο: «Εξερευνώντας τον κόσμο του Βυζαντίου». Σκοπός του έργου είναι η παροχή ψηφιακών διαδραστικών υπηρεσιών εκπαίδευσης, προβολής και ενημέρωσης μέσα από ένα διαδικτυακό πολυχώρο σχετικά με το βυζαντινό πολιτισμό. Ο διαδικτυακός αυτός τόπος παρέχει στοχευμένο ψηφιακό περιεχόμενο για την ανάδειξη της κληρονομιάς του βυζαντινού πολιτισμού μέσω διαδραστικών ψηφιακών υπηρεσιών πληροφόρησης. Οι υπηρεσίες αυτές με επίκεντρο βυζαντινά μνημεία, προβάλλουν και  πληροφορούν εκπαιδευτικούς, ερευνητές, φοιτητές, μαθητές, απλούς ενδιαφερόμενους πολίτες για κινητά και ακίνητα μνημεία, ιστορικά γεγονότα, επιτεύγματα αλλά και όψεις καθημερινής ζωής του βυζαντινού πολιτισμού. Οι ψηφιακές αυτές υπηρεσίες παρέχονται μέσα από το διαδίκτυο, από Ιnfokiosks που εγκαθίστανται στα δύο μεγάλα βυζαντινά μουσεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και μέσω PDA για τον απλό περιηγητή.

Η πύλη «http://exploringbyzantium.gr», που έχει παραχθεί στο πλαίσιο του έργου έχει τέσσερις άξονες-υπηρεσίες προς τον επισκέπτη.

  1. Πολιτιστικές Διαδρομές: παρέχεται η δυνατότητα περιήγησης και γνωριμίας βυζαντινών πόλεων και μνημείων του Ελλαδικού χώρου.
  2. Θεματικές Μελέτες: Παρουσιάζονται διάφορες πτυχές της καθημερινής ζωής των Βυζαντινών όπως Βυζαντινών Πολεμικά, Μορφές Επικοινωνίας, Η πόλη στο Βυζάντιο, Τα εν οίκω…εν δήμω, η Κοινωνική Ζωή στο Βυζάντιο, Επιστήμη και Τεχνολογία, Έθιμα των Βυζαντινών.
  3. Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες: παρουσιάζονται οχτώ διαδραστικά παιχνίδια για παιδιά των ηλικιακών ομάδων από 5 έως 8 και 9 έως 14 ετών.
  4. Ηχογραφημένες Εκπομπές: Προσφέρονται τρεις ηχογραφημένες εκπομπές με θέμα: «Η Θεσσαλονίκη μέσα από τα μάτια των Βυζαντινών συγγραφέων του 12ου αι.», «Μις φορά και έναν καιρό στο Βυζάντιο» και «Κτίζοντας μια Βυζαντινή πόλη-κάστρο».