Εικόνες από τις Ορθόδοξες Κοινότητες της Αλβανίας

Εικόνες από τις Ορθόδοξες Κοινότητες της Αλβανίας

Επιμέλεια: Αναστασία Τούρτα

Κατάλογος Έκθεσης 14.03-12.06.2006 Θεσσαλονίκη

Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών Μεταβυζαντινών Μνημείων,

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Θεσσαλονίκη, 2006

Προεπισκόπηση
PDF