Εγκαρδίως – Αφιερωματικός τόμος στον Νίκο Ζία

Εγκαρδίως – Αφιερωματικός τόμος στον Νίκο Ζία

Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη
Νεότερη Ελληνική Τέχνη
Πολιτιστική Διαχείριση, Μουσειολογία, Συντήρηση

Επιστημονική επιμέλεια: Αναστασία Τούρτα, Τζένη Αλμπάνη

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων

Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων

Βρείτε το
PDF