Δελτίον 5

Δελτίον ΕΚΒΜΜ 5, 2020

Το τρίγλωσσο δελτίο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων  παρουσιάζει την 4η Διεθνή Συνδιάσκεψη «Βυζαντινά Μνημεία και Παγκόσμια Κληρονομιά IV – Χάρτα για την προστασία των Μνημείων Βυζαντινής Κληρονομιάς» (Θεσσαλονίκη 30/11 – 2/12/2018), καθώς και το τελικό κείμενο της «Χάρτας της Θεσσαλονίκης».

PDF Δελτίον 5