Βυζαντινά Μνημεία και Παγκόσμια Κληρονομιά, 2001

Διοργάνωση της 1ης Διεθνούς Συνδιάσκεψης υπό την αιγίδα της UNESCO με τίτλο “Βυζαντινά Μνημεία και παγκόσμια κληρονομιά” με συμμετοχή 16 χωρών-μελών της Unesco, όπου διασώζονται βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία. Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής της Συνδιάσκεψης ήταν ο καθηγητής Νίκος Ζίας (Θεσσαλονίκη, 26 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2001). Στόχος ήταν ο συντονισμός των ενεργειών για την προστασία και ανάδειξη του ιστορικού χαρακτήρα και την ενίσχυση του ρόλου των βυζαντινών μνημείων στη σημερινή κοινωνία. Επιζητήθηκε επίσης, η προβολή του ρόλου της UNESCO στο συντονισμό αυτών των ενεργειών και η συνεισφορά της στην επιστημονική συνεργασία των χωρών μελών της.