Αρχιτεκτονική ως Εικόνα. Πρόσληψη και αναπαράσταση της αρχιτεκτονικής στη βυζαντινή τέχνη. επιμ. Ε.Χατζητρύφωνος – S.Ćurčić

Αρχιτεκτονική ως Εικόνα. Πρόσληψη και αναπαράσταση της αρχιτεκτονικής στη βυζαντινή τέχνη.

Επιμέλεια: Ε.Χατζητρύφωνος – S.Ćurčić

Κατάλογος έκθεσης, Έκδοση: ΕΚΒΜΜ

Θεσσαλονίκη 2009

Βρείτε το
PDF