Άννα Κομνηνή. Βυζαντινά μνημεία στην κοινωνία της πληροφορίας – επιμ. Ε. Χατζητρύφωνος

Άννα Κομνηνή. Βυζαντινά μνημεία στην κοινωνία της πληροφορίας

Επιμέλεια: Ε. Χατζητρύφωνος

Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων

Θεσσαλονίκη, 2006

Βρείτε το
PDF