ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΕΚΒΜΜ), στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, που στόχο έχουν την μελέτη, έρευνα, διάσωση και ανάδειξη των μνημείων της Βυζαντινής κληρονομιάς, διοργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2023 –2024 κύκλο σεμιναρίων για το ευρύ κοινό, με θέμα:

Βυζαντινή Συρία και Ιορδανία: μνημεία και ιστορία
(προσωρινός τίτλος)

Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται διαδικτυακά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom, ημέρα Τετάρτη, χωρίς χρέωση για τους συμμετέχοντες.
Έναρξη: Νοέμβριος 2023
Ο ακριβής χρόνος έναρξης και ο σύνδεσμος παρακολούθησης θα σας κοινοποιηθεί σύντομα.
Φόρμα εγγραφής:
https://ekbmm.gr/κύκλος-σεμ-βυζ-συρία-ιορδανία

Οργάνωση:
Δρ Πούλου Ναταλία, Καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ., Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΚΒΜΜ
Δρ Λεοντσίνη Μαρία, Κύρια Ερευνήτρια, Τομέας Βυζαντινών Ερευνών, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ), τακτικό μέλος Δ.Σ. ΕΚΒΜΜ
Δρ Καραγιάννη Φλώρα, Αρχαιολόγος, Διευθύντρια ΕΚΒΜΜ

PDF