ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΕΚΒΜΜ), στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, που στόχο έχουν την μελέτη, έρευνα, διάσωση και ανάδειξη των μνημείων της Βυζαντινής κληρονομιάς, όπως είχε προαναγγελθεί, διοργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2023–2024 τον Β΄ Κύκλο Διαλέξεων* για το ευρύ κοινό, με θέμα:

Από τον Ευφράτη στην Ερυθρά Θάλασσα:
διαδρομές πολιτισμών στην Ανατολική Μεσόγειο κατά τη Βυζαντινή περίοδο

Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται διαδικτυακά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, χωρίς χρέωση για τους συμμετέχοντες.

Έναρξη: 22 Νοεμβρίου 2023

Φόρμα εγγραφής: https://ekbmm.gr/κύκλος-σεμ-βυζ-συρία-ιορδανία

Σύνδεσμος Παρακολούθησης: https://us06web.zoom.us/j/88052132742

Οργάνωση:

Δρ Πούλου Ναταλία, Καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ.. Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΚΒΜΜ

Δρ Λεοντσίνη Μαρία, Κύρια Ερευνήτρια, Τομέας Βυζαντινών Ερευνών, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ), τακτικό μέλος Δ.Σ. ΕΚΒΜΜ

Δρ Καραγιάννη Φλώρα, Αρχαιολόγος, Διευθύντρια ΕΚΒΜΜ

*Ο Α΄ Κύκλος Διαλέξεων, «Δίκτυα και Επικοινωνία στο Βυζάντιο», πραγματοποιήθηκε κατά τον Μάρτιο-Ιούνιο 2021

PDF