Εγκαρδίως – Αφιερωματικός τόμος στον Νίκο Ζία

Εγκαρδίως – Αφιερωματικός τόμος στον Νίκο Ζία

Byzantine and Post-Byzantine Archaeology and Art
Modern Greek Art
Cultural Management, Museology, Conservation

Editors: Αναστασία Τούρτα, Τζένη Αλμπάνη

Ministry of Culture and Sports
Directorate of Byzantine and Post-Byzantine Antiquities

European Centre of Byzantine and Post-Byzantine Monuments

Download
PDF