Το Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής φιλοξενεί την Έκθεση:«Μεσαιωνικά λιμάνια-σταθμοί στους θαλάσσιους δρόμους της Ανατολής: Βόρειο Αιγαίο, Μαύρη Θάλασσα, Κασπία Θάλασσα»

Διάρκεια: 21 Ιουνίου – 27 Αυγούστου 2013

PDF