Συντήρηση και Έκθεση Εικόνων Εθνικού Μουσείου Μεσαιωνικής Τέχνης Κορυτσάς και Επιμόρφωση των Συντηρητών (2000-2008)

Το πολυεπίπεδο πρόγραμμα κάλυψε τους τομείς της συντήρησης, της επιμόρφωσης, της επιστημονικής έρευνας και της μουσειακής έκθεσης.  Εταίροι στο πρόγραμμα ήταν το ΕΚΒΜΜ, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και το Μουσείο Μεσαιωνικής Τέχνης της Κορυτσάς στην Αλβανία.

Στα πλαίσια του προγράμματος, που διήρκεσε από το 2000 έως και το 2008, μεταφέρθηκαν και συντηρήθηκαν στα εργαστήρια του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού ογδόντα οκτώ (88) εικόνες του Μουσείου της Κορυτσάς, που χρονολογούνται από τον 14ο ώς τον 19ο αι. Χάρη σε ένα κυλιόμενο πρόγραμμα παραμονής στη Θεσσαλονίκη δύο συντηρητών ανά δύο μήνες, επιμορφώθηκαν οκτώ συντηρητές του αλβανικού μουσείου στις νέες μεθόδους και τεχνολογίες συντήρησης και οργανώθηκε, σε συνεργασία με το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, έκθεση με τις συντηρημένες εικόνες. Τέλος, εκδόθηκαν ο κατάλογος της έκθεσης, στα ελληνικά και αγγλικά,  αποσπώντας εξαιρετικές βιβλιοκρισίες από ειδικευμένα περιοδικά διεθνούς κύρους, καθώς και το Εγχειρίδιο συντήρησης των εικόνων στα ελληνικά και αλβανικά, ένα μνημειώδες έργο που παρουσιάστηκε τον Απρίλιο του 2008 στα Τίρανα και συνοδεύτηκε από σχετική φωτογραφική έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη Τέχνης των Τιράνων.