Πρόγραμμα Ερευνητικών Εργασιών στο Καθολικό της Μονής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Treskavac

Το ΕΚΒΜΜ προσέφερε τεχνογνωσία για τη συντήρηση του καθολικού της Μονής της Κοίμησης της Θεοτόκου στο Treskavac, με την αποστολή ειδικών και τη διενέργεια διερευνητικών εργασιών. Το μνημείο αυτό περιλαμβάνεται και στο ευρύτερο πρόγραμμα του ΕΚΒΜΜ «Βυζαντινά Μνημεία και Παγκόσμια Κληρονομιά».