ΕΚΘΕΣΗΣ “ΟΛΚΑΣ” ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

Η Δημοτική Καπναποθήκη Καβάλας φιλοξενεί την Έκθεση:«Μεσαιωνικά λιμάνια-σταθμοί στους θαλάσσιους δρόμους της Ανατολής: Βόρειο Αιγαίο, Μαύρη Θάλασσα, Κασπία Θάλασσα». Η έκθεση θα παρουσιάζεται στο κοινό από τις 12 έως τις 26 Νοεμβρίου 2013.