Εικόνες από τις Ορθόδοξες κοινότητες της Αλβανίας (2006)

Θεσσαλονίκη, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, 14 Μαρτίου – 12 Ιουνίου 2006

Η έκθεση: «Εικόνες από τις Ορθόδοξες κοινότητες της Αλβανίας» αποτέλεσε το προϊόν συνεργασίας του ΕΚΒΜΜ με το Μουσείο της Κορυτσάς και το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού (Μ.Β.Π.). Το πρόγραμμα κάλυψε τους τομείς της συντήρησης, της επιμόρφωσης, της επιστημονικής έρευνας και της μουσειακής έκθεσης. Στα πλαίσια του προγράμματος μεταφέρθηκαν και συντηρήθηκαν στα εργαστήρια του Μ.Β.Π. ογδόντα οκτώ (88) εικόνες του Μουσείου της Κορυτσάς, επιμορφώθηκαν οκτώ συντηρητές του αλβανικού μουσείου στις νέες μεθόδους και τεχνολογίες συντήρησης – χάρη σε ένα κυλιόμενο πρόγραμμα παραμονής στη Θεσσαλονίκη δύο συντηρητών ανά δύο μήνες – και οργανώθηκε έκθεση στη Θεσσαλονίκη με τις συντηρημένες εικόνες. Εκδόθηκαν ο κατάλογος της έκθεσης, στα ελληνικά και αγγλικά, καθώς και το Εγχειρίδιο Συντήρησης των εικόνων, στα ελληνικά και αλβανικά, ένα μνημειώδες έργο που παρουσιάστηκε τον Απρίλιο του 2008 στα Τίρανα και συνοδεύτηκε από σχετική φωτογραφική έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη Τέχνης των Τιράνων.