The Metropolitan Church of the Dormition of the Theotokos in Panagia Imvros

The Metropolitan Church of the Dormition of the Theotokos in Panagia Imvros

Editor: Flora Karagianni

Thessaloniki 2023