Εγχειρίδιο Συντήρησης εικόνων από το Εθνικό Μουσείο Μεσαιωνικής Τέχνης Κορυτσάς – Δ. Λαζίδου, Δ. Δροσάκη

Εγχειρίδιο Συντήρησης εικόνων από το Εθνικό Μουσείο Μεσαιωνικής Τέχνης Κορυτσάς

Δ. Λαζίδου, Δ. Δροσάκη

Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Θεσσαλονίκη, 2008

Download
PDF