Διεύθυνση Λεωφόρος Στρατού 2
546 40, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο (+30) 2310 889830 Φαξ (+30) 2310 853078 E-mail info@ekbmm.gr
projects@ekbmm.gr
© 2010 ΕΚΒΜΜ

Εκδόσεις

Βιβλία

Μο.Νa: Monuments in Naure: A Creative Co-existence

Η παρούσα έκδοση, πρωτοβουλία του ΕΚΒΜΜ,  αποτελεί έναν οδηγό του αρχαιολογικού και περιβαλλοντικού- χερσαίου και θαλάσσιου- πλούτου των τεσσάρων περιοχών (Σαντορίνη, Μεσημβρία, Δάσος Πάφου, Βουθρωτό), και παράλληλα παρουσιάζονται όλη η δουλειά και τα αποτελέσματα του έργου από όλους τους εταίρους για τα έτη μεταξύ  2019-2021.

 
Διαβάστε το εδώ