Διεύθυνση Λεωφόρος Στρατού 2
546 40, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο (+30) 2310 889830 Φαξ (+30) 2310 853078 E-mail info@ekbmm.gr
projects@ekbmm.gr
© 2010 ΕΚΒΜΜ

Προγράμματα

Έργα αναστήλωσης, συντήρησης και ανάδειξης μνημείων / Οργάνωση εκθέσεων

Συνεργασία με το Κέντρο Αρχαιολογικών Ερευνών του Πανεπιστημίου της Δαμασκού για συντήρηση ψηφιδωτών στη Συρία.

Το πρόγραμμα συνεργασίας με τη Συρία (Syrian Mosaic Documentation Project) προετοιμάστηκε από το ΕΚΒΜΜ σε συνεργασία με το Κέντρο Αρχαιολογικών Ερευνών του Τμήματος Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Δαμασκού. Αντικείμενο της συνεργασίας υπήρξαν:

-Η δημιουργία ενός corpus των επιδαπέδιων ψηφιδωτών της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας και η πλήρης καταγραφή τους με συμβατικές και ηλεκτρονικές μεθόδους.

-Η δημιουργία βάσης δεδομένων για αποθήκευση και διαχείριση του παραπάνω υλικού.

-Η κατάρτιση ομάδας φοιτητών και συντηρητών για τη μελέτη και τεκμηρίωση των ψηφιδωτών.

-Η πιλοτική συντήρηση ενός ψηφιδωτού.

-Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων από κοινού με τη Συριακή πλευρά.

Το πρόγραμμα έχει εξαιρετική σημασία δεδομένου ότι στη Συρία σώζεται εξαιρετικά μεγάλος αριθμός αποσπασμένων ψηφιδωτών δαπέδων της κλασσικής και βυζαντινής περιόδου, τα οποία προέρχονται από διάφορα οικοδομήματα.

Το πρόγραμμα, κατόπιν συστηματικής προετοιμασίας κατά το 2004, άρχισε τον Απρίλιο του 2005 και το 2010 ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Η δημοσίευση δεν έγινε λόγω των γεγονότων στη Συρία.